ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​កម្ពុជា

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​១៤៣ មហាវិថី​ព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ(023) 99 32 74 , 099 32 76
គេហទំព័រៈ​​ www.uc.edu.kh