ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យមេគង្គ​កម្ពុជា

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​៩B ផ្លូវ​លេខ​២៧១ សង្កាត់​ទឹក​ថ្លា ខណ្ឌ​សែន​សុខ ភ្នំ​ពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 023 88 22 11

ទូរសារៈ 012 80 91 91