ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ពុទ្ធិ​សាស្ត្រ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​លេខ​៥៥ ផ្លូវ​លេខ​១៨០ សង្កាត់​បឹង​រាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ023 220 476, 016 707 855, 017 803 806
អ៊ីម៉ែលៈ info@puthisastra.edu.kh
គេហទំព័រៈ​​http://puthisastra.edu.kh/