ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យាស្ថាន​អន្តរ​ទ្វីប​អាមេរិកាំង


អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 217ABCD មហាវិថី ម៉ៅសេទុង
ទូរសព្ទលេខ: (855)23 223 295/ 221 222, (855)11 388 868
ទូរសារ: (855)23 999 930
សារអេឡិចត្រូនិច: info@aii.edu.kh; info@mjqeducation.com.kh
គេហទំព័រ: www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.com.kh