ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​វេស្ទើន

អាស័យ​ដ្ឋាន អគារ​លេខ ១៥ ផ្លូវ​លេខ​ ៥២៨ សង្កាត់​បឹងកក់​១ ខណ្ឌ​ទួលគោក រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ
ទូរស័ព្ទ​លេខ​ ០២៣-៩៩៨២៣៣