ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សច្ច

អាសយដ្ឋានៈ អគារ 583Eo, ភូមិ ទ្រា០៣, សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរសព្ទៈ 0236688016,015434497,0966666268,015477779  គេហទំព័រៈwww.sadi.edu.kh អ៊ីម៉ែលៈ info@sadi.edu.kh