ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​​អាស៊ី​អឺរ៉ុប

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​ABCD មហាវិថី​កម្ពុជា​ក្រោម សង្កាត់​ទឹក​ល្អក់​១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 011 757 485 /015 720 072 /017 797 799

ទូរសារៈ023 998 124

អ៊ីម៉ែលៈ info@aeu.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​www.aeu.edu.kh