ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ប៊ែលធី​អន្តរជាតិ

អាសយដ្ឋាន  អគារ​លេខ ២១ ផ្លូវ​លេខ ៣៦០ សង្កាត់​បឹង​កេង​កង​៣ ខណ្ឌ​ចំការ​មន រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ
អ៊ីម៉ែល  info@beltei.edu.kh
ទូរស័ព្ទ ០២៣-៩៦ ៧៧៧៧/ ០៧៨-៥៥៥៥ ០៧