ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​កម្ពុ​ជា​

សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​កម្ពុ​ជា​ ជាសាកលវិទ្យាល័យ​ឯក​ជន​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០០​មក​ម៉្លេះ​ ។​ សាកល​វិទ្យាល័យ​នេះ​ជាសាកល​វិទ្យាល័យ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​​ ដែល​បង្កើត​ឡើង​​ក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​រស់នៅ​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ក្នុង​​គោល​បំណង​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍និង​លើក​កំពស់​ធន​ធាន​មនុស្ស​នៅកម្ពុជា​ និង​ដើរ​តួ​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ដំណើរ​កសាង​ជាតិ​សម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ​ ។​ ភាសា​ដែល​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​បង្រៀន​ នៅក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​នេះ​គឺ​ភាសា​អង់គ្លេស​។

មុខជំនាញ​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​រួមមានៈ

Accounting (BA), Architecture and Design (BA), Business Administration (BA), Business Information Systems (BS), Civil Engineering (BS), Communication (BA), Computer Science (BS), Curriculum and Instruction (BA), Economics (BA), Educational Administration (BA), English for Business Administration (BA), Environmental Science: Science and Policy Track (BS), Finance and Baking (BA), History (BA), Hospitality and Tourism Management (BA), International Relations (BA), Journalism (BA), Khmer Studies (BA), Law (LLB), Marketing (BA), Performance (Bachelor of Music in Performance), Political Science (BA), Psychology (BA), Sociology (BA), Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) (BA)

មុខជំនាញ ​សិក្សា​ថ្នាក់​ក្រោយឧត្តម​រួមមានៈ​ Business Administration (DBA), Comparative Laws (LLM), Computer Science (MS), Economics (MA, PhD), Educational Administration and Leadership (MEd), Environmental Policy and Planning (MS), Environmental Science (MS), Executive Master of Business Administration, Finance (MBA, PhD), History (MA), Human Resource Management (MBA), Human Rights Law (LLM), International Business (MBA), International Business Law (LLM), International Relations (MA, PhD), Law (LLD), Management (MBA, PhD), Marketing (MBA), Media Management (MA), Organizational Leadership (EdD), Public Administration (MPA), Public Policy (PhD), South-East Asian Studies (MA), Teaching English To Speakers Of Other Languages (MEd)

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​ ៩២-៩៤ មហាវិថី​សុធារស ភ្នំ​ពេញ

ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 990 153

ទូរសារៈ (855) 23 218 909

អ៊ីម៉ែលៈ info@puc.edu.kh

គេហទំព័រៈ www.puc.edu.kh