ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ខេមរៈអាសយដ្ឋាន : ទីតាំងគោលភ្នំពេញ ស្ថិតនៅមហាវិថីព្រះសីហនុ កែងផ្លូវសុធារស អាគារD ក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 012 82 44 81 , 012 49 33 34
វ៉ិបសាយ : www.khemarak.edu.kh