ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យាស្ថាន​ស៊ី​តិច

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​៩២ មហាវថីសហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី សង្កាត់​ទឹក​ល្អក់​ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ023 880612/ 012 931 913/ 011 600619

អ៊ីម៉ែលៈ info@setecu.com

គេហទំព័រៈ​​ http://www.setecu.com/