ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យខ្មែរ​បច្ចេក​វិទ្យា​ និង​គ្រប់​គ្រង

អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិ២ សង្កាត់​លេខ​៣ ក្រុងព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទៈ034 933-718, 015 555-650,016 804-545, 016 841-614, 013 601-614

ទូរសារៈ034 933 718

អ៊ីម៉ែលៈ info@kutm-shv.com.

គេហទំព័រៈ​​www.kutm-shv.com