ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យអង្គរ

អាស័យដ្ឋានៈ បុរីសៀងណាំ ភូមិ​ខ្នា ស្រុក​សៀមរាប ខេត្ត​សៀមរាប

ទូរស័ព្ទៈ092-256 086 /016 777 929 /012-276500

អ៊ីម៉ែលៈ info@angkor.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​www.angkor.edu.kh