ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ សង្កាត់​ព្រែក​ព្រះ​សេ្តច ក្រុង​បាត់​ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ 053 952 905

ទូរសារៈ 053 952 905

អ៊ីម៉ែលៈ info@ubb.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​ www.ubb.edu.kh