ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ស្វាយ​រៀង

មុខ​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ស្វាយ​រៀង​រួម​មាន៖ គ្រប់​គ្រង គណនេយ្យ ម៉ាឃេធីង គណិតវិទ្យា ព័ត៌មាន​វិទ្យា ភាសា​អង់គ្លេស ក្សេត្រសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ រដ្ឋបាល​សាធារណៈ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិ​លេខ១ សង្កាត់​ចេក ក្រុង​ស្វាយរៀង ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង

ទូរស័ព្ទៈ 044 715 776 / 011 411 778 / 077 979 778 / 016 233 778

ទូរសារៈ 044 715 778

អ៊ីម៉ែលៈ info@sru.edu.kh / sru@moeys.gov.kh

គេហទំព័រៈ​​www.sru.edu.kh