ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​បច្ចេក​វិទ្យា​កម្ពុជា

អាស័យដ្ឋានៈ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី សង្កាត់​ទឹក​ល្អក់​១ ខណ្ឌ​ទួលគោក

ទូរស័ព្ទៈ 023 880 370

ទូរសារៈ 023 880 369

អ៊ីម៉ែលៈ direction@itc.edu.kh

គេហទំព័រ http://itc.edu.kh