ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ

សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញៈ​​ជា​សកល​វិទ្យាល័យ​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​និង ​ធំ​ជាង​គេ​បង្អស់​​នៅ​កម្ពុជា​។ សកលវិទ្យាល័យ​នេះ​​មាន​ទីតាំង​ធំៗ​ចំនួន​បី​ដែល​ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​​ភ្នំពេញ​។​សកលវិទ្យាល័យ​ផ្តល់​ការអប់រំ​ កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ​និង​អនុបណ្ឌិត​។​​សកលវិទ្យាល័យ​នេះ​​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ អប់រំ​ដ៏​សំខាន់​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀន​គ្រប់​ជំនាន់​។​​ មុខជំនាញ​សំខាន់​ៗ​រួម​មានៈ

ជីវវិទ្យា
គីមីវិទ្យា
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន
គណិតវិទ្យា
រូបវិទ្យា
ភូមិវិទ្យា
ប្រវត្តិវិទ្យា
អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
ភាសាវិទ្យា
សង្គមវិទ្យា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគមនាគមន៍
ទស្សនវិជ្ជា
ចិត្តវិទ្យា
ទេសចរណ៍
ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាបារាំង
ភាសាជប៉ុន
ភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន​លំអិត​អំពី​សកលវិទ្យាល័យ​និង​មុខ​ជំនាញ​នីមួយៗ​មាន​នៅលើ​គេហទំព័រ​​ www.rua.edu.kh (ជា​ភាសា​អង់គ្លេស)​​ ។អាស័យដ្ឋានៈ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ទួលគោក ភ្នំ​ពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 023-883-640

ទូរសារៈ 023-880-116

គេហទំព័រៈ www.rupp.edu.kh