ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ហ្សាមែន

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​៨ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ017 996 111 /023 996 111 /017 996 111

ទូរសារៈ023 992 000

អ៊ីម៉ែលៈ info@zamanuniversity.com

គេហទំព័រៈ​​ http://zamanuniversity.com