ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

លក្ខណៈ​១៦​នៃ​មិត្ត​ល្អ​

១.​ នឹក​ដល់​មិត្ត​ដែល​​បែក​គ្នា

២.​ ត្រេកអរ​នឹង​មិត្ត​មក​រក

៣.​ ចង់​តែ​ឲ​មិត្ត​មក​លេង

៤.​ ត្រេកអរ​នឹងទទួល​មិត្ត​យ៉ាង​រាក់​ទាក់

៥.​ ស្រឡាញ់​មិត្ត​របស់​មិត្ត

៦.​ ស្អប់​សត្រូវ​របស់​មិត្ត

៧.​ ចេញ​មុខ​ការពារ​មិត្ត

៨.​ គាំ​ទ្រ​អ្នក​សរសើរ​មិត្ត

៩.​ ប្រាប់​អាថ៌កំបាំង​ចំពោះ​មិត្ត

១០.​ ជួយ​លាក់​អាថ៌កំបាំង​របស់​មិត្ត

១១.​ ទុកដាក់​នឹង​កិច្ចការ​របស់​មិត្ត

១២.​ សរសើរ​បញ្ញា​របស់​មិត្ត

១៣.​ ត្រេកអរ​នឹង​សុខ​ចំរើន​របស់​មិត្ត

១៤.​ ឈឺ​ឆ្អាល់​នឹង​វិនាសភាព​របស់​មិត្ត

១៥.​ នឹង​ដល់​មិត្ត​ពេល​បាន​ចំណី​ឆ្ងាញ់

១៦.​ រាយ​ចំណែក​ឲ​មិត្ត

ដកស្រង់​ចេញ​ពី​ សៀវភៅ​ប្រជុំ​វប្បធម៌​ និពន្ធដោយ​ ឡុង​ ផ្លែង

វាយ​អត្ថបទ​ឡើង​វិញ​ដោយ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com