ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាវ​បំបាំង​កាយ


ក្រុមហ៊ុន​មួយ​មាន​ទីតាំង​នៅ​អង់គ្លេស​បាន​អះ​អាង​ថា​ខ្លួន​កំពុង​ផលិត​ នូវ​អាវ​បំបាំង​កាយ​ ដែល​អាច​បាំង​មនុស្ស​មិន​ឲ្យ​គេ​មើល​ឃើញបាន​ គឺ​ហាក់​ដូច​ជា​ចេះ​វេទមន្ត។ នេះ​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មី​មួយ ដែល​ប្រើ​រលក​ពន្លឺ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​អ្នក​ពាក់​អាវ​បំបាំ​ង​កាយ ដើម្បី​បំភាន់​ភ្នែក​​អ្នក​នៅ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​។ សាច់​កំណាត់​បំបាំ​ង​កាយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​មើល​ធ្លុះ​ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ហាក់​ដូច​ជា​គ្មាន​មនុស្ស​បាំង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

link 1

link 2ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com