ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មី​ ទាញ​យក​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​ពី​រំញ័រ​ផ្លូវ​រថ​ភ្លើង

ក្រុមវិស្វករ​មក​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ Stony Brook បាន​រក​ស្រាវ​ជ្រាវ​រក​ឃើញ​វិធី​ទាញ​យក​ថាម​ពលអគ្គិសនី​​ចេញ​ពី​រំញ័រ​ផ្លូវ ​រថ​ភ្លើង​។ បច្ចេក​វិទ្យា​នៃ​ការ​ទាញ​យក​ថាម​ពល​នេះ​ មាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​ ឧបករណ៍​បំលែង​ចរន្ត​ឆ្លាស់​ មក​ជា​ចរន្ត​ជាប់ដែរ។ របក​គំហើញ​ថ្មី​មួយ​នេះ​នឹង​ជួយ​សន្សំ​ថាម​ពល បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ​​សម្រាប់​ប្រទេស​​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​រថ​ភ្លើង​​ជា​ មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​​ចំបង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ http://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121115162146.htm

ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com