ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ស្បែក​ជើង​បំពាក់​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ GPS

No Place Like Home (គ្មាន​កន្លែង​ណា​ដែល​ល្អ​ជាង​ផ្ទះ​ទេ) គឺ​ជា​ឈ្មោះ​របស់​ស្បែក​មួយ​ប្រ​ភេទ​ដែល​បំ​ពាក់​ទៅ​ដោយ​ GPS អាច​ចាប់​យក​ទី​តាំង​របស់​ម្ចាស់​ និង​អាច​នាំ​ម្ចាស់​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​បាន​។ ស្បែក​ជើង​ទាំង​សង​ខាង​អាច​ទាក់​ទង​គ្នា​បាន​តាម​ប្រព័ន្ធ​ wireless និង​រួម​គ្នា​កំណត់​ទិស​ដៅ​ និង​ប្រាប់​ពី​ចំងាយ​ដែល​ត្រូវ​ដើរ​ទៅ​ផ្ទះ។ ក្នុង​ករណី​ម្ចាស់​ចង់​ប្តូរ​លំនៅ​ដ្ឋាន គាត់អាច​ភ្ជាប់​ស្បែក​ជើង​ជាមួយ​កុំ​ព្យូទ័រ​តាម​ USB រូ​ច​កំណត់​ទីតាំ​ផ្ទះ​ថ្មី​ឲ្យ​ស្បែក​ជើង​ដឹង។​ នេះ​ជា​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​មួយ​របស់ Dominic Wilcox នៅ​ចក្រភព​អង់​គ្លេស។

ប្រភព៖ Dominic Wilcox


ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com