ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មួក​សុវត្ថិភាព​​ទូរស័ព្ទ​ហៅ​គេ​ឲ្យ​ជួយ​ម្ចាស់​

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​មួក​សុវត្ថិភាពមួយ​បាន​ប្រកាស​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ចេញ ​លក់​មួក​សុវត្ថិភាព​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អាច​ទូរស័ព្ទ​ហៅ​គេ​ជួយ​បាន​ប្រសិន​បើ​ ម្ចាស់​ជួប​គ្រោះថ្នាក់។ មួក​សុវត្ថិភាព​នេះ​មាន​បំពាក់​ប្រព័ន្ធ​សិន​សើ(sensor) ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​តាម​ bluetooth ។

ក្នុង​រយៈពេល​ ៣០ វិនាទី​ បន្ទាប់​ពី​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់​ប្រសិន​បើ​ម្ចាស់​មិន​បញ្ជា​ទេ​ ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នឹង​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ទីតាំង​របស់​ម្ចាស់​ទៅ​កាន់​ លេខ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់។ មួក​សុវត្ថិភាព​នេះ​នឹង​មាន​ចេញ​លក់​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​ក្រោយ។

ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com