ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដុំ​កែវ​ទាញ​យក​ថាម​ពល​​ព្រះចន្ទ្រ

ក្រុមអ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​នៅ Rawlemon បាន​បង្កើត​ដុំ​កែវ​ស្វែ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អាច​ប្រមូល​ផ្តុំ​ពន្លឺ​ព្រះ​ អាទិត្យ​និង​ព្រះ​ចន្ទ្រ​បាន​ដល់​នៅ ១​ម៉ឺន​ដង។ ពួក​គេ​អះ​អាង​ថា​ដុំ​កែវ​នេះ​អាច​សន្សំ​ថាម​ពល​បាន​ច្រើន​ជាង​ ឧបករណ៍​សូឡា​ធម្មតា ៣៥% ហើយ​ថែម​ទាំង​អាច​ទាញ​យក​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​ពី​ព្រះ​ចន្ទ្រ​បាន​ទៀត​ផង។

ប្រភព៖ designboom

ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com