ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អំពូល​ភ្លើង​ដើរ​ដោយ​ទឹក​និង​អំបិល

ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​មួយ​ឈ្មោះ Green House Co., Ltd បាន​បង្កើត​អំពូល​ភ្លើង​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​សូលុយស្យុង​ទឹក​និង​ អំបិល។ ប្រភព​ថាមពល​ពី​សូលុយស្យុង​នេះ​អាច​ឲ្យ​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​អំពូល​បាន​ ៨​ ម៉ោង​ ពេញ។ អំពូល​ភ្លើង​ ក៏​បំពាក់​ផង​ដែរ​នូវ​រន្ធ USB ដែល​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ភ្លើង​គ្រឿង​អេឡិច​ត្រូនិច​ផ្សេង​ទៀត​ផង​ដែរ។

គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ដាក់​លក់​វា​នៅ​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​កញ្ញា​នេះ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម ៖ LED Lantern Powered Only by Water, Salt

ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com