ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បញ្ចូល​ថាម​ពល​ថ្មពិល​ AA ដោយ​កម្លាំង​ខ្យល់​

ឧបករណ៍ ​ដ៏​តូច​នេះ​ អាច​បិត​ជាប់​ជញ្ជាំង​ឬ​បង្អួច ឬ​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​ផ្ទះ​ដោយ​មិន​មាន​ផល​រំខាន​ដល់​ចិត្ត។ វា​ជា​ឆ្នាំង​សាក​ថ្មពិល​ AA ដោយ​ប្រើ​កម្លាំង​ខ្យល់​បក់។ ឧបករណ៍​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​មួយ​ក្រុម​របស់​កូរ៉េ​ ដែល​ជា​អ្នក​ស្រឡាញ់​បរិស្ថាន និង​ចូល​ចិត្ត​ច្នៃ​​​ឧបករណ៍​ដែល​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន។

ប្រែ​សម្រួល​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com