ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

តើ​រាង​កាយ​មនុស្ស​ឈប់​លូត​លាស់​នៅ​ពេល​ណា?

នៅក្នុង​ជីវិត​មនុស្ស​យើង​ម្នាក់​ៗ​ មាន​ពីរ​ដំណាក់​កាល​ដែល​រាង​កាយ​យើង​លូត​លាស់​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។ ដំណាក់​កាល​ទី​មួយ គឺ​នៅ​ពេល​នៅ​ជា​ទារក​ទើប​នឹង​កើត និង​អាយុ​ក្រោម​៦​ខែ។ ដំណាក់​កាល​ទី​ពីរ គឺ​នៅ​ពេល​វ័យ​ជំទង់​។​ នៅ​ពេល​នោះ​ ក្មេង​ប្រុស​ចាប់​ផ្តើម​បែក​សំលេង និង​ដុះ​ពុក​មាត់។ ចំណែក​ឯ​ក្មេង​ស្រី​ ចាប់​ផ្តើម​មាន​រូប​រាង​កាយ​ពេញ​លេញ​ជាមនុស្ស​ស្រី។ មនុស្ស​ស្រី​ លូត​លាស់​អស់​កំពស់​ត្រឹម​អាយុ​ ១៨ ឆ្នាំ ចំណែក​ឯ​មនុស្ស​ប្រុស​បន្ត​លូត​លាស់​ថែម​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ទៀត។

អត្ថបទ៖ សាលារៀ​ន salarean.com