ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ហេតុ​អ្វី​ពេល​យើង​ធ្វើ​លំហាត់​ប្រាណ​យើង​បែក​ញើស?

លំហាត់​ប្រាណ​ធ្វើ​ឲ្យ​សីតុណ្ហភាព​ក្នុង​ខ្លួន​កើន​ឡើង ហើយ​ដើម្បី​កម្រិត​សីតុណ្ហភាព​ក្នុង​ខ្លួន រាង​កាយ​របស់​យើង​ក៏​បែក​ញើស។ ការ​បែក​ញើស​ ជួយ​កាត់​បន្ថយ​កំណើត​សីតុណ្ហភាព​ក្នុង​ខ្លួន​។ នៅ​ពេល​ញើស​ចាប់​ផ្តើម​ហួត​​ ខ្លួន​របស់​យើង​មាន​សភាព​ត្រជាក់។​

ស្រាវជ្រាវ និង​អត្ថបទ​ដោយ​៖ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com