ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

តើ​ប្រាសាទ​ណា​ជា​ប្រាសាទ​សាសនា​ធំ​ជាង​គេ​បង្អស់​លើ​ពិភព​លោក?

អង្គរ​វត្ត​ជា​ប្រាសាទ​សាសនា​ដ៏​ធំ​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ អង្គរ​វត្ត​ ជា​សំណង់​ស្ថាបត្យកម្ម​ដ៏​សំខាន់​ជាង​គេ​បំផុត​មួយ​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេហ៍។ អង្គរ​វត្ត​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភព​លោក ជា​សម្បត្តិ​របស់​មនុស្ស​ជាតិ។ អង្គរ​វត្ត​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​ កម្ពុជា។

ស្រាវជ្រាវ និង​អត្ថបទ​ដោយ​៖ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com