ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ហេតុ​អ្វី​ពេល​យើង​ស្តាប់​សំបក​ខ្យង​សមុទ្រ​យើង​ឮ​សូរ​រលក​សមុទ្រ​

អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ទៅ​លេង​សមុទ្រ​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​បាន​សាក​ល្បង​រួច​មក​ហើយ គឺ​ពេលដែល​យើង​យក​សំបក​ខ្យង​សមុទ្រ​មក​ដាក់​នឹង​ត្រចៀក​យើង​នឹង​ឮ​សូរ​សំលេង ​ដូច​ជា​រលក​សមុទ្រ​បក់​​បោក​ ហាក់​ដូច​ជា​ស្ថិត​នៅ​មាត់​​សមុទ្រ​ពិត​ៗ​។ មូល​ហេតុ​ដែល​យើង​ឮ​សូរ​ដូច្នេះ​គឺ​ដោយសារ​តែ​សំបក​ខ្យង​បំពង​សំលេង​ខ្យល់​ ដែល​បក់​ចូល​ទៅ​ ឲ្យ​ឮ​សូរ​ខ្លាំង​ឡើង ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​គិត​ថា​ជា​សំលេង​រលក​សមុទ្រ។ លក្ខណៈ​នៃ​សំបក​ខ្យង​គឺ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​សំបក​ហ្គី​តា​ដូច្នោះ​ដែរ គឺ​បំពង​សំលេង​ឲ្យ​កាន់​តែ​ឮ​ជាង​មុន។

ស្រាវជ្រាវ និង​អត្ថបទ​ដោយ​៖ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com