ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បញ្ចពិធ​កល្យាណី​

បញ្ចពិធ​កល្យាណី​ មាន​ន័យ​ថា​ស្រ្តី​ដែល​មាន​លំអ​ប្រាំ​យ៉ាង​គឺៈ
១. កេសកល្យាណៈ ល្អ​សក់
២. មំសកល្យាណៈ​ ល្អ​សាច់​ គឺ​បបូរ​មាត់​ អញ្ចាញ​ធ្មេញ​ ផ្នត់​ក​ កំភួន​ជើង​...
៣.​ អដ្ឋិកល្យាណៈ ល្អ​ឆ្អឹង​ គឺ​ក្រចក​ ធ្មេញ​​ ម្រាម ...
៤​.​ ឆវិកល្យាណៈ​ ល្អ​សំបុរ
៥.​ វយកល្យាណៈ ល្អ​វ័យ​ (ក្មេង​)
(ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ប្រជុំវប្បធម៌​ខ្មែរ​)

គេហទំព័រ​សាលា​រៀន salarean.com