ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាថ៌កំបាំង​ទី​៦ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋីៈ​ ធ្វើការ​ច្រើន​ជាង​មុន​ និង​រយៈពេលយូរ​ជាង​មុន

ធ្វើការ​ច្រើន​ជាង​មុន​ និង​រយៈពេលយូរ​ជាង​មុន

ជន​ដែល​សាង​ខ្លួន​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី ​ធ្វើ​ការ​ច្រើន​ណាស់។ ពួកគេធ្វើការ​យ៉ាង​សកម្ម​ ចូល​លឿន​ ចេញ​យឺត។ ចូរ​អនុវត្តន៍​នូវ​រូបមន្ត "​៤០" គឺ​ធ្វើ​ការ​ ៤០​ ម៉ោង​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ជីវិត ហើយ​ធ្វើការ​​លើស​ពី​ ៤០ ម៉ោង​ដើម្បី​ជោគជ័យ។ ពេល​ធ្វើ​ការ​ គឺ​ធ្វើយ៉ាង​ពេញលេញ​ កុំ​ខ្ចោះ​ខ្ជាយ​ពេល​វេលា។ ចូរ​កែប្រែ​ថ្ងៃ​នេះ​ ឲ្យ​ខ្លួន​អ្នក​ក្លាយទៅ​ជា​ជន​ដែល​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើការ​បំផុត។

(ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, by Brian Tracy )