ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាថ៌កំបាំង​ទី៤​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋីៈ ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​

នេះ​គឺ​ជាអាថ៌កំបាំង​មួយ​នៃ​ជោគជ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ ប្រការ​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​ គឺ​ត្រូវ​ស្វែង​រក​កិច្ច​ការ​ដែល​អ្នក​រីករាយ​នឹង​ធ្វើ​បំផុតដែល​ត្រូវ​តាម​ ទេពកោសល្យ​របស់​ខ្លួន​ ហើយ​ដាក់​ចិត្ត​ដាក់​កាយ​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ​ឲ្យ​ល្អ​បំផុត។  ជន​ដែល​សាង​ខ្លួន​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី តែង​ធ្វើ​ការ​ត្រូវ​ទៅតាម​សមត្ថភាព​និង​ចំនុច​ខ្លាំង​ពី​កំណើត​របស់​ខ្លួន។ នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់ ហាក់​ដូច​ជាសប្បាយ​ មិន​ចេះ​នឿយ​ហត់​ ហើយ​ចេះតែ​មាន​គំនិត​ថ្មី​ៗ​ជាប់​ជានិច្ច។

(ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, by Brian Tracy )