ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាថ៌កំបាំង​ទី២​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋីៈ កំណត់​ទិស​ដៅ​ច្បាស់​លាស់​

ដំណាក់​កាល​នេះ អ្នក​យក​ក្តីស្រមៃរបស់​អ្នក​មក​សរសេរ​ឲ្យ​ច្បាស់​លាស់។ ចូរ​សរសេរ​គោល​បំណង​ចំនួន​១០​ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ក្នុង​រវាង​ ១២ ខែ​ ខាង​មុខ ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​ ១​ ក្នុង​ចំណោម​នោះ​ដែល​អ្នក​យល់​ថា​មាន​ឥទ្ធិ​ពល​បំផុត​លើ​ជីវិត​អ្នក​។ ចូរ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ថា​អ្នក​ចង់​សម្រេច​បាន​ពេល​ណា ចូរ​មាន​ផែន​ការ ហើយ​​ធ្វើ​សកម្មភាព​​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

ពី​ពេល​នេះ​ត​ទៅ​ចូរ​គិត​និង​និយាយ​តែ​អំពី​គោល​បំណង​របស់​អ្នក​។ ចូរ​ចង​ចាំ​ថា "​អ្វី​ដែល​អ្នក​គិត​ញឹក​ញាប់​បំផុត​ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​នោះ"​ ។

(ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, by Brian Tracy )