ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាថ៌កំបាំង​ទី១​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋីៈ មាន​ក្តី​ប្រាថ្នា​ខ្ពស់​

អាថ៌កំបាំង​ទី​១ដើម្បីក្លាយ​ជាមហា​សេដ្ឋី​គឺ ត្រូវ​មាន​ក្តី​ប្រាថ្នា​ខ្ពស់​។ ជន​មហិមា​ទាំង​ឡាយ​តែង​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ការ​ស្រមៃ​ទៅ​ដល់​អ្វី​ដែល​អស្ចារ្យ​ ខុស​ប្លែក​ពី​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មាន​បច្ចុប្បន្ន​។ ចូរ​អនុវត្ត​ការ​គិត​ "​ត្រឡប់​ពី​អនាគត​មក​វិញ"​។ នេះ​ជា​វិធី​សាស្រ្ត​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ដែល​ឥទ្ធិ​ពល​ក្រៃ​លែង​ដល់ទឹក​ ចិត្ត​និង​ទង្វើ​របស់​អ្នក។ ចូរ​ស្រមៃ​មើល​ពី​ជីវិត​របស់​អ្នក​នៅ​ប្រាំ​ឆ្នាំខាង​មុខដែល​ជា​ជីវិត​ដ៏​ ល្អ​ឥត​ខ្ជោះ​មួយ​ដែល​អ្នក​ប្រាថ្នា​។ តើ​ជិវិត​អ្នក​ហ៊ឺ​ហា​​យ៉ាង​ណា​? តើ​ពេល​នោះ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី? អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​កន្លែង​ណា? អ្នក​រក​ចំណូល​បាន​ប៉ុន្មាន? អ្នក​មាន​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​ធនាគារ​? ចូរ​បង្កើត​ទស្សនវិស័យ​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​​មួយ​ក្នុង​ជីវិត។ ធ្វើ​បែប​នេះ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ជំនឿ​ចិត្ត​ និង​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​ខ្លួន​ឯង​ខ្លាំង​ឡើង។

នេះ​ជា​អាថ៌​កំបាំ​ងទី១​ដើម្បី​ក្លាយ​ជាសេដ្ឋី​។

The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, by Brian Tracy