ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដំបូន្មាន​ជោគជ័យ​របស់​ឪពុក​ដូលណាល់​ត្រាំ​

ដូលណាល់​ត្រាំ ៖ រឿង​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​ខ្ញុំ​ចេះ គឺ​បាន​មក​ពី​ឪពុក​ខ្ញុំ។ឪពុក​របស់​ដូលណាល់​ត្រាំ​ បាន​ស្លាប់​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៩ និង​បាន​បន្សុល​ទុក​មរតក $៣០០ លាន​ដុល្លារ ក្នុង​មុខ​ជំនួញ​អចលនទ្រព្យ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ ក្រៅ​ពី​មរតក​ជំនួញ​នេះ​ ឪពុក​ត្រាំ​បាន​ បន្សុល​ទុក​នូវ​ដំបូន្មាន​ដ៏​មាន​តម្លៃ​បំផុត​ដែល​មាន​ឥទ្ធិ​ពល​ដល់​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​កូន​រហូត​ដល់បច្ចុប្បន្ន​។

កូនត្រូវ​ស្រាឡាញ់​កិច្ចការ​ដែល​ខ្លួន​ធ្វើ។ កូន​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​របរ​ណាដែលត្រូវ​តាម​ចំណូល​ចិត្ត​ខ្លួន។  កូន​ត្រូវ​រៀន​សូត្រ​ពី​មុខ​របរ​នោះ​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ...។ ក្នុង​ចំណោម​ ១០ នាក់ មាន​ ៩​ នាក់​ហើយ​ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​កិច្ច​ការ​ដែល​ខ្លួន​ធ្វើ។ ដោយ​សារ​មិន​ចូល​ចិត្ត​ហ្នឹង​ហើយ ទើប​នាំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បរា​ជ័យ​។

ប្រែសម្រួលដោយគេហទំព័រសាលារៀន salarean.com