ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ក្រពះ​ឃ្លាន

ក្រពះ​ឃ្លាន ត្រចៀក​ស្តាប់​អ្វី​ក៏​មិន​ឮដែរ។ សុភាសិត​បារាំង​

ម​នុស្ស​ម្នាក់​ដែល​គ្មាន​អាហារ​ក្នុង​ក្រពះ មិន​អាច​គិត​រឿង​អ្វី​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​អាហារ​បាន​ឡើយ។ គេ​ពុំ​អាច​អប់រំ​មនុស្ស​ដែល​កំពុង​ឃ្លាន​បាន​ទេ។ លុះត្រា​តែ​ មនុស្ស​នោះ​បាន​បរិភោគ​ឆ្អែត​ ទើប​មាន​ពេល​គិត​ដល់​រឿង​សីលធម៌ និង​រឿង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​បាន។