ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ស្គាល់​ឲ្យច្បាស់​ទើប​វាយ​តម្លៃ​ជា​ក្រោយ

អាប្រាហាម លីន​ខុន អតីត​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិកនិយាយ​ថា "​ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ម្នាក់​នោះ​សោះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ស្គាល់​គាត់​ឲ្យ​ច្បាស់​ជាង​មុន"​ ។ ការ​​ដែល​មនុស្ស​យើង​មិន​ចួល​ចិត្ត​នរណាម្នាក់​ប្រហែល​មក​ពី​យើង​​មិន​ទាន់​ បាន​ឃើញ​ពី​ចំនុច​ល្អ​ៗ​របស់​គេ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ កាលណា​យើង​ស្គាល់​គេ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ យើង​នឹង​ឃើញ​ចំនុច​ល្អ​ៗ​ក្នុង​ខ្លួន​គេ​ យើង​នឹង​កែ​ប្រែ​ទស្សនៈ​របស់​យើង​ចំពោះ​គេ។