ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សួរ​ខ្លួន​ឯង​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ

ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ចូរ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា​ ហេតុ​អ្វី​ចៅហ្វាយ​មិន​ដក​ខ្ញុំ​ចេញ​ពី​តំណែង តើ​ខ្ញុំ​មាន​សមត្ថភាព​ខុសគេ​​ត្រង់​ណា​ ចូរ​រក​ចម្លើយ​ឲ្យ​ឃើញ​ រួច​ផ្តោត​ថាមពល​ អភិវឌ្ឍ​​ចំនុច​នោះ​ជា​ដរាប ​អាជីព​របស់​អ្នក​នឹង​ប្រសព្វ​តែ​ជោគជ័យ​។ Brian Tracy