ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ក្រេប​រស​ជាតិ​ជីវិត

ទោះ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​​អ្វី​ក៏​ដោយ​ ចូរកុំ​បារម្ភ​ពេក កុំ​ប្រញាប់​ពេក​ ​ចូរ​ក្រេប​រស​ជាតិ​ជីវិត​ដោយ​ក្តី​សោមនស្ស​ ។ Walter Hagen