ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ទស្សនៈ​បុរស​និង​ស្រ្តី​អំពី​ស្នេហា

- ចំពោះ​បុរស​ ចំណង​ស្នេហា​ទឹក​ដី ធំ​ជាង​ចំណង​ស្នេហា​ប្តីប្រពន្ធ

- ចំណង​ស្នេហា​ប្តីប្រពន្ធ ធំ​ជាង​ចំណង​ស្នេហា​ឪពុក​ម្តាយ។

- ចំពោះ​ស្រ្តី​ ចំណង​ស្នេហា​ឪពុក​ម្តាយ ធំ​ជាង​ចំណង​ស្នេហា​ប្តីប្រពន្ធ

- ចំណង​ស្នេហាប្តីប្រពន្ធ​ ធំ​ជាង​ចំណង​ស្នេហា​ទឹក​ដី។

ដូចនេះ​ទាំង​បុរស​ទាំង​ស្រ្តី​ សុទ្ធ​តែ​ឲ​តម្លៃស្នេហា​ប្តីប្រពន្ធ​ គឺ​ទីពីរ​ទាំង​អស់។ ហេតុនេះ​ហើយ​បាន​ជា​ពួក​គេ​ចូល​ចិត្ត​លែង​លះ​គ្នា​ណាស់។ H.L Mencken

ស្រង់ចេញ​ពី សៀវភៅ​អាថ៌កំបាំង​អំពី​បុរស រៀបរៀង​ដោយ ហង្ស ផាវី

វាយ​អត្ថបទ​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com