ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បេះដូង​កម្លោះ

បេះដូង​កម្លោះ​     ក្រមុំ​ស្រណោះ​     ដណ្តើម​ចង់បាន

ខ្ញុំ​មិន​ព្រម​ឲ     ដង្ហោយ​ស្គម​បា្រណ     តើឲ​ម្តេច​បាន

បេះ​ដូង​ខ្ញុំ​ថ្លៃ។

បេះដូង​កម្លោះ​     នៅ​ភ្លឺ​ថ្លា​ស្រស់​     ដូច​ពេជ្រ​ចរណៃ

សុខចិត្ត​ជូនជាតិ​    មុន​ជូន​ស្រស់​ស្រី     ជាតិ​ផុត​ទុក្ខភ័យ

ទើប​ស្រី​បាន​សុខ។

ដោយ​ គង់ ប៊ុន​ឈឿន

វាយ​អត្ថបទ​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com