ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

របៀប​បង្កើត​ Form ក្នុង​ HTML

មេរៀននេះ​លោក​អ្នក​នឹង​បាន​សិក្សា​អំពី​របៀប​សរសេរ​កូដ​បង្កើត​ប្រអប់​ជ្រើស​រើស​ (Form) ក្នុង​ HTML។ មេរៀន​នេះ​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​លោក ពៅ ខុន។ក្រុមការងារ ​គេហទំព័រ​សាលារៀន សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​សន្តានចិត្ត​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក ពៅ ខុន​ ដែល​ផ្តល់​មេរៀន​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ចុះផ្សាយ​៖

ទាញ​យក​មេរៀន​ជា​វីដេ​អូ​នៅ​ទី​នេះ​

ប្លក៖ http://khmeng.weebly.com/

Facebook: និស្សិត​ជន​បទ​