ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

របៀប​បង្កើត hyperlink ក្នុង​ HTML

មេរៀន​សរសេរកូដ​នេះ​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ប្រិយមិត្ត​គេហទំព័រ​សាលារៀន។ ក្រុមការងារ​គេហទំព័រ​សាលារៀន សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​សន្តានចិត្ត​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក ពៅ ខុន​ ដែល​ផ្តល់​មេរៀន​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ចុះផ្សាយ​៖
ទាញ​យក​វីដេ​អូ​​មេរៀន​បង្កើត Hyperlink
ប្លក៖ http://khmeng.weebly.com/
Facebook: និស្សិត​ជន​បទ​