ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

រៀន​សរសេរ​កូដ HTML ដោយ​ខ្លួន​ឯង

មេរៀន​សរសេរកូដ HTML ​នេះ​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ប្រិយមិត្ត​គេហទំព័រ​សាលារៀន។ ក្រុមការងារ​គេហទំព័រ​សាលារៀន សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​សន្តានចិត្ត​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក ពៅ ខុន​ ដែល​ផ្តល់​មេរៀន​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ចុះផ្សាយ​៖

របៀប​បង្កើត​ Button  ក្នុង HTML (ទាញ​យក​នៅ​ទី​នេះ)

របៀប​ប្តូរ​ពណ៌​អក្សរ​ ក្នុង HTML (ទាញ​យក​នៅ​ទី​នេះ)

របៀប​បញ្ចូល​រូបភាព​ក្នុង​ ក្នុង HTML (ទាញ​យក​នៅ​ទី​នេះ)

ប្លក៖ http://khmeng.weebly.com/
Facebook: និស្សិត​ជន​បទ​