ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

Microsoft OneNote កម្មវិធី​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​តែ​មិន​សូវ​មាន​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍

Microsoft OneNote គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្ម​វី​ធី​ Microsoft Office។ កម្ម​វិ​ធី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជាមួយ​ Ms. Office ​តាំង​ពី​ជំ​នាន់​2007 មក​ម្ល៉េះ។ តែ​នៅ​កម្ពុជា​គេ​ហាក់​ដូច​ជា​មិនសូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី​ Ms. OneNote នេះ​សោះ។ ជា​កា​ពិត​ណាស់​កម្ម​វិ​ធី​នេះ​វា​មាន​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ជា​ច្រើន​ដល់​បណ្តា​ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​ទូ​ទៅ​និង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ក្រុម​ហ៊ុន។ គេ​អាច​កត់​ត្រា​ ​គូរ​​រូប​ ដាក់​រូប​ភាព ការ​បញ្ចូល​សំ​លេង និង​អាច​ចែក​រំ​លែក​ដល់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្សេង​ទៀត​ថែម​ទៀត​ផង។ គេ​ក៏​អាច​ cope & paste ពី​ប្រភព​ផ្សេង​បាន​ផង​ដែរ។ រាល់​កំណត់​ត្រា​អាច​លើក​ដាក់​នៅ​កន្លែង​ណា​ក៏​បន​ដោយ​សេរី។

សាលារៀន salarean.com