ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

របៀបដាក់ Gadgets នៅលើ Desktop ក្នុង Window 7

Gadget គឺ​ជា​កម្ម​វិ​ធី​បន្ថែម​របស់​ Windows ដែល​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការងារ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​លឿន​និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ មុន ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គេ​កត់ត្រា ឬ​បង្ហាញ​ប្រតិទិន និង​ទាញ​យក​ Gadget ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​ផ្សេង​ទៀត​ពី អ៊ីនធើណិត។ របៀបដាក់​ Gadgets លើ​ Desktop

- ចុច​ម៉ៅ​ស្តាំ​លើ​កន្លែង​ទំនេរ​ណាមួយ​នៃ ​Desktop រួច​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Gadget- បន្ទាប់​មក​រើស ​Gadget ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ហើយ​ចុច​លើ​វា​ពីរ​ដង ឬ អ្នក​ចុច​លើ​ Get more gadgets online ដើម្បី​ទាញ​យក​Gadgets បន្ថែម​ទៀត។-      វា​នឹង​ចេញ​អោយ​យើង​ភ្លាម។

និពន្ធ​ដោយ​គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com