ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិធី​ប្តូរ​ទំហំ​ Icon លើ​អេក្រង់​កុំព្យូទ័ Windows 7មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​មាន​ចំណូល​ចិត្ត​ផ្សេង​គ្នា​អំពី​ទំហំ​ Icon លើ​អេក្រង់​កំព្យូទ័រ។ អ្នក​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ទំហំ​ធំ អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ចូល​ចិត្ត​ទំហំ​តូច។ វិធី​ប្តូរ​ទំហំ Icon មាន​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​បំផុត​គឺ ៖

-      ចុច​ម៉ៅ​ស្តាំលើ​កន្លែង​ទំនេរណាមួយ​លើ​ Desktop​

-      បន្ទាប់​មក​ចុច​​ (Ctrl) នៅ​លើ​Keyboard ឲ្យ​​ជាប់ ហើយ​បង្វិល​(Scroll) នៅ​លើ​ម៉ៅ​​ឡើង​លើ​ឬ​ចុះ​ក្រោម នោះ​វា​នឹង​ពង្រីក​ពង្រួមធំ​តូច​​ទៅ​តាម​តម្រូវ​ការ។គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com