ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ធន​ធាន​មនុស្ស

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​១៧-១៩ ផ្លូវ​លេខ​១៦៣ សង្កាត់​អូឡាំពិច ខណ្ឌ​ចំការមន ភ្នំ​ពេញ
ទូរស័ព្ទៈ023 987 826 | 023 994 439 | 012 971 716 | 017 567 567 | 012 868 559
អ៊ីម៉ែលៈ info@hru.edu.kh គេហទំព័រៈ​​www.hru.edu.kh

មហាវិទ្យាល័យ និង​មុខជំនាញ
១. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្ស​សាស្ត្រ និង​ភាសា​បរទេស
-ជំនាញ​ អក្សរសាស្ត្រ​អង់គ្លេស​ម្រាប់បង្រៀន​
-ជំនាញ​ អក្សរ​សាស្រ្ត​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង
២. មហា​វិទ្យាល័យ​សង្គម​សាស្ត្រ​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​

-ជំនាញ ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
៣. មហាវិទ្យាល័យ​គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ទេសចរណ៍
-ជំនាញ​ ម៉ាឃេធីង
-ជំនាញ​ គណនេយ្យ
-ជំនាញ គ្រប់គ្រង
-ជំនាញ​ សណ្ឋាគារ​ និង​ទេសចរណ៍

ប្រភព៖ សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍ សម្រាប់​ការ​ជ្រើស​រើស​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ និង​មុខ​ជំនាញ​បន្តការ​សិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្តម​សិក្សា (ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បោះ​ពុម្ព​ឆ្នាំ​ ២០១៦ ដោយ​នាយកដ្ឋាន​ឧត្តម​សិក្សា)