ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ន័រតុន

សាកល​វិទ្យាល័យ​ន័រតុន​ជា​សាលក​វិទ្យា​ល័យ​ឯក​ជន​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា ផ្តល់​ការ​អប់រំ​ទាំង​ថ្នាក់​ឧត្តម​និង​ក្រោយ​ឧត្តម។

មុខជំនាញ ​ថ្នាក់​ឧត្តម​រួម​មាន៖ ទំនាក់ទំនង និងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម  បង្រៀន និងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច  បកប្រែ និងសរសេរព័ត៌មាន  គ្រប់គ្រង  គណនេយ្យ ទីផ្សារ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  នីតិសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្ម  ច្បាប់ និងយុត្តិធម៌  គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងព្រឹត្តការណ៍  គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងសហគ្រិនភាព 
វិទ្យាសាស្រ្តកំព្យូទ័រ  គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា  បណ្តាញកំព្យូទ័រ និងសុវត្ថិភាព រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ និងគេហទំព័រ  អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី  អគ្គិសនី  អេឡិចត្រូនិក  គម្រោងប្លង់អគារទូទៅ  គម្រោងប្លង់តុបតែងខាងក្នុង  គម្រោងប្លង់ទីក្រុង  គម្រោងប្លង់សួនឧទ្យាន និងទេសភាព  សំណង់អគារ  សំណង់ស្ពាន  សំណង់ផ្លូវថ្នល់  សំណង់ធារាសាស្រ្ត

មុខជំនាញ​សិក្សា​ ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្តម​រួមមានៈ អនុបណ្ឌិត​រដ្ឋបាល​ធុរកិច្ច អនុបណ្ឌិត​គ្រប់​គ្រង​ការអភិវឌ្ឍន៍ អនុបណ្ឌិត​វិទ្យាសាស្ត្រ​ព័ត៌មាន​បច្ចេក​វិទ្យា​កុំព្យូទ័រ និង​អនុបណ្ឌិត​ភាសា​អង់គ្លេស។

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវ​លេខ​១១៨ កែង​ផ្លូវ​លេខ​១៩ និង​១៣០ សង្កាត់​ផ្សារចាស់​ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ(855) 23 982 166 (855) 23 982 177

ទូរសារៈ(855) 23 211 273

អ៊ីម៉ែលៈ info@norton-u.com

គេហទំព័រៈ www.norton-u.com